O TAQOO mrezi

Kako funkcioniše oglašavanje u TAQOO mreži?expand_less

TAQOO oglašavanje je aktivno na preko 100 najposećenijih lokacija u Beogradu. U trenutku povezivanja na otvorenu “TAQOO” internet mrežu, ciljnoj publici se dostavlja oglas preko celog displeja mobilnog telefona.

Na koji način se prikazuje TAQOO oglas?expand_less

Oglas se prikazuje preko celog displeja mobilnog telefona uz 100% share of voice - ekskluzivnost u komunikaciji sa pojedincem.

Koje ciljne grupe su na raspolaganju u TAQOO mreži?expand_less

TAQOO omogućuje targetiranje prema demografskim karakteristikama, kao i specifičnim preferencama i interesovanjima ciljnih grupa.

O TAQOO oglašavanju

Šta je interaktivno mobilno oglašavanje?expand_less

TAQOO omogućuje interakciju sa pojedincem putem mobilnih telefona na čijem displeju se prikazuje oglas. TAQOO oglašavanje bazira na TRUEVIEW, istinskom pregledu, na osnovu koga merimo konverziju.

Kako izgledaju TAQOO oglasi?expand_less

Zavisno od potreba i ciljeva klijenta, u ponudi je više rešenja oglašavanja. Naprednija rešenja omogućuju prikupljanje podataka kroz interakciju sa ciljnom publikom. Takođe, TAQOO oglasi sadrže i dodatnu interakciju sa publikom koja je videla Vaš oglas u smislu merenja interesovanja za dati proizvod ili uslugu. Zajedničko svim oglasima je to da rezultate i konverziju pratite u realnom vremenu u bilo kom trenutku. Otvorite svoj TAQOO nalog i pogledajte dostupne TAQOO oglase.

Da li je moguće aktivirati više oglasa odjednom?expand_less

Da, možete objaviti više oglasa.

Da li klijenti mogu da aktiviraju istraživanje za svoje potrebe?expand_less

Da, klijent jednostavno kreira istraživanje putem kog prikuplja željene podatke od ciljne publike kroz interakciju sa pojedincem.

Da li je TAQOO mobilna aplikacija? Da li je u pitanju landing page?expand_less

Ne, nisu u pitanju mobilna aplikacija ni landing page. TAQOO funkcioniše na svim pametnim uređajima bez potrebe za preuzimanjem mobilna aplikacije. Za razliku od statičnih landing stranica, TAQOO oglasi su dinamični i targetirani publici na fizičkim lokacijama i nisu dostupni online. Ključna razlika je i ta da TAQOO omogućuje egzaktnu analitiku na nivou pojedinačnog posetioca i same aktivnosti na oglasu.

O procesu oglašavanja

Kako kreiramo i aktiviramo svoj TAQOO oglas?expand_less

Jednostavno. Otvorite svoj TAQOO nalog i odmah pristupite kreiranju i objavi željenog oglasa.

Koliko je vremena potrebno za aktivaciju TAQOO oglasa?expand_less

Nakon prijema zahteva sa kreiranim TAQOO oglasom, naš tim se javlja u roku od 24h, a oglas se aktivira na željeni datum.

Da li se sadržaj oglasa može menjati tokom perioda oglašavanja?expand_less

Da, sadržaj se može menjati ili adaptirati u bilo kom trenutku. Distribucija novog sadržaja se dešava u roku od 24h.

Da li pružate uslugu dizajna TAQOO oglasa?expand_less

Da, sa zadovoljstvom. Na zahtev klijenta omogućujemo uslugu dizajna, a klijent može samostalno kreirati svoj oglas u TAQOO web aplikaciji.

O podacima i analitici

Kako pratimo rezultate oglasa?expand_less

Rezultati i analitike se prate u TAQOO web aplikaciji od momenta aktivacije kampanje.

Koje podatke možemo prikupljati?expand_less

Pored analitike koju omogućujemo po tipu oglasa, klijent može prikupljati bilo kakve podatke kroz svoj oglas.

Da li nakon oglasa zadržavamo pristup podacima?expand_less

Da, podaci se čuvaju trajno.