Uslovi korišćenja

Poslednje ažuriranje : 17.8.2017.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi”) pre upotrebe www.taq.rs web sajta (u daljem tekstu “Usluga”) kojim upravlja TAQ doo, Beograd (u daljem tekstu “nas”,“mi”,”naše”).

Da biste pristupili i koristili Uslugu potrebno je da prihvatite Uslove i usaglasite se sa njima. Navedeni Uslovi odnose se na sve posetioce, korisnike i sve koji koriste Uslugu. Pristupajući Usluzi i koristeći je dajete potvrdu da ste saglasni sa Uslovima. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojim delom Uslova ne možete koristiti Uslugu.

Sadržaj

Naša Usluga omogućava objavljivanje, povezivanje, skladištenje i deljenje informacija, teksta, grafika, videa ili drugog materijala (u daljem tekstu “Sadrža”)j. Vi ste odgovori za Sadržaj koji objavljujete koristeći Uslugu uključijući njegovu legalnost, pouzdanost i prikladnost. Objavljujući Sadržaj putem Usluge dajete nam pravo i dozvolu da koristimo, menjamo, javno izvodimo, javno prikazujemo, reporodukujemo i distribuiramo navedeni Sadržaj putem Usluge. Vi zadržavate sva prava vezana za sav Sadržaj koji dostavljate, objavljujete ili prikazujete koristeći Uslugu i zaštita ovih prava je vaša obaveza. Saglasni ste sa time da se ovom licencom odobrava korišćenje sadržaja drugim korisnicima Usluge, koji mogu koristiti Vaš sadržaj u skladu sa Uslovima. Vi potvrđujete i garantujete da (i) je sadržaj Vaš (da ste Vi vlasnik) ili da imate prava da ga koristite i prenesete to pravo i licencu na nas, kao što je navedeno ovim Uslovima i (ii) da objavljivanje Vašeg sadržaja na ili kroz Uslugu ne predstavlja kršenje privatnosti, prava objavljivanje, autorska prava, ugovorna prava ili bilo koja prava bilo kog pojedinca ili pravnog lica.

Nalozi

Prilikom kreiranja naloga kod nas, morate obezbediti informacije koje us tačne. Kompletne i u svakom trenutku ažurne. Neispunjavanje ove obaveze smatra se kršenjem Uslova, što može rezultirati trenutnim suspendovanjem naloga na našoj Usluzi. Bezbedno čuvanje lozinke za pristup je Vaša odgovornost bez obzira na to da li je korisite za pristup Usluzi ili usluzi trećih lica. Saglasni ste da ne otkrivate lozinku trećim licima. Ukoliko dođe do narušavanja bezbednosti ili neovlašćenog korišćenja Vašeg naloga dužni ste da nas obavestite čim to otkrijete. Kao korisničko ime ne smete koristiti ime druge osobe ili entiteta za čiju upotrebu nemate zakonsko odobrenje, naziv ili zaštitni znak koji zakonski pripadaju drugim fizičkim ili pravnim licima bez čije dozvole ne sme biti korišćen, kao ni ime koje može biti uvredljivo, vulgarno ili nepristojno.

Itelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj (ne uključujući Sardžaj korisnika), karakteristike i funkcionalnosti jesu i ostaće isključivo u vlasništvu TAQ d.o.o. Beograd i davalaca licence. Usluga je zaštićena autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima u Srbiji i inostranstvu. Naši zaštitni znakovi i vizuelni identite ne smeju se povezivati sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pisanog odobrenja od strane TAQ d.o.o. Beograd.

Veze sa drugim web sajtovima

Naša usluga može sadržavati linkove ka drugim sajtovima ili usluge koje nisu u vlasništvu niti pod kontrolom TAQ d.o.o Beograd. TAQ d.o.o. Beograd nema kontrolu, pa time ni odgovornost, nad sadržajem, politikom privatnosti, ili poslovnom praksom tih sajtova ili usluga. Nadalje, potvrđujete i prihvatate da TAQ d.o.o, Beograd neće biti odgovoran, direktno ili posredno, za bilo kakvu štetu ili gubitak izazvan ili navodno izazvan ili u vezi sa korišćenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na bilo kojem takvom web sajtu ili usluzi. Savetujemo Vam da pročitate uslove korišćenja i pravila o privatnosti web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Obustava usluge

Možemo trajno ili privremeno suspendovati vaš nalog momentalno, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kog razloga uključujući, ali ne ograničavajući se na, kršenje Uslova korišćenja. Nakon suspenzije, vaše pravo da koristite uslugu automatski prestaje. Ukoliko želite da ugasite Vaš nalog dovoljno je samo da prestanete sa upotrebom Usluge.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju TAQ doo, Beograd niti njegovi direktori, zaposleni, partneri, zastupnici, dobavljači ili podružnici neće biti odgovorni za bilo kakvu posrednu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili kaznenu štetu, uključujući bez ograničenja, gubitak dobiti, podataka, upotrebe, dobre volje ili druge nematerijalne gubitke koji proizilaze iz (i) vašeg pristupa ili upotrebe ili nemogućnosti pristupa ili korišćenja Usluge; (ii) bilo kakvo ponašanje ili sadržaj bilo koje treće strane na Usluzi; (iii) bilo koji sadržaj dobijen od Usluge; i (iv) neovlašćen pristup, korišćenje ili izmena vaših prienosa ili sadržaja, bilo na temelju garancije, ugovora, zloupotrebe (uključujući i nepažnju) ili bilo koje druge pravne posledice, bez obzira jesmo li ili ne obavešteni o mogućnosti takve štete, pa čak i ako se utvrdi da je lek iznesen u ovom dokumentu propustio svoju osnovnu svrhu.

Odricanje

Rizik upotrebe usluge je isključivo Vaš. Usluga se pruža na temelju "KAO ŠTO JE" I "KAO DOSTUPNO" osnova. Usluga se pruža bez garancija bilo koje vrste, bez obzira jesu li izričite ili implicirane, uključujući, ali bez ograničenja na, implicitne garancije o mogućnostima prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, nepristrasnosti ili tok korišćenja. TAQ d.o.o, Beograd svojim podružnicama, povezanim društvima i davaocima licence ne garantuje da a) će Usluga će usluga funkcionisati bez prekida, sigurna ili dostupna u bilo kojem određenom trenutku ili lokaciji; b) da će bilo koje greške ili nedostaci biti otklonjeni; c) da usluga nema viruse ili druge štetne elemente; ili d) da će rezultati korišćenja usluge zadovoljiti vaše zahteve.

Pravna nadležnost

Ovi uslovi će se sprovoditi i tumačiti u skladu sa zakonima Srbije, bez obzira na odredbe u sukobu sa zakonom. Naše nesprovođenje bilo kakvog prava ili odredbi sadržanih u ovim Uslovima neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se bilo koja odredba ovih uslova smatra nevažećom ili se ne može izvršiti od strane suda, preostale odredbe ovih uslova ostaju na snazi. Ovi uslovi čine celokupni sporazum između nas u vezi sa našom Uslugom i zamenjuju sve prethodne ranije sporazume u vezi sa Uslugom.

Izmene uslova

Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku modifikujemo ili zamenimo ove Uslove. Ukoliko je revizija značajna, pokušaćemo da obezbedimo obaveštenje najmanje 30 dana pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Koja je promena značajna biće određeno isključivo po našem izboru. Ako nastavite da pristupate ili koristite našu Uslugu nakon što revizija stupi na snagu saglasni ste da prihvatate izmenjene uslove. Ukoliko se ne slažete sa novim uslovima, molimo Vas da prestanite da koristite Uslugu.

Kontaktirajte nas

Molimo Vas da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za navedene uslove.